Bilgisayarlı Muhasebe Kursları

::. bİlgİsayarLI MUHASEBE kursu .::

            BİLGİSAYARLI MUHASEBE kurslarI ÖĞRETME GARANTİSİ İLE, UZMAN EĞİTİM KADROSU TARAFINDAN, 4 KİŞİLİK SINIFLARDA, ÜCRETSİZ YAYIN VE SINIRSIZ ETÜD DESTEĞİ İLE VERİLMEKTEDİr KuRs bitiminde başarı gösteren kursiyerlere iş garantsi mevcuttur.. 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna Kimler Katılabilir?
Muhasebe, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve bu analizleri raporlayarak ilgili mercilere sunma sürecidir. Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde tüm firmalarda muhasebe departmanı ve muhasebe çalışanları bulunmaktadır ve yeni muhasebe tekniklerini izleyerek çalışmaktadır. Muhasebeyi meslek edinmek isteyen, herhangi bir firmada muhasebe departmanında çalışmak isteyen herkes bilgisayarlı muhasebe kursuna katılabilir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi - 50 Saat
::.
Muhasebeye Giriş

Tanım ve Fonksiyonları
Muhasebenin Temel Kavramları
Piyasadaki Mevcut İşletmeler Nasıl Oluşur?
Şahıs İşletmeleri Nasıl Kurulur?
Aralarındaki Farklar Nelerdir?
::. Belgeler
Fatura, Sevk Irsaliyesi, P.Satış Fişi
Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu, Yazarkasa Fisleri
Ücret Bordrosu, Ve Diğer Belgeler
Tanım Ve Uygulama
::. Beyanname ve Bildirgeler
Muhtasar Beyanname
Kdv Beyannamesi
Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri
İşe Giriş Ve Çıkış Bildirgeleri, Vizite Kağıdı
Tanım Ve Uygulama
::. Tekdüzen Hesap Planı
Yevmiye Kaydı
Defteri Kebir Tanımı ve Nasıl Oluştuğu
Muhasebede Kullanılan Fişler ( Mahsup, Tahsil, Tediye Fisleri )
100 Kasa Hesap Kodundan 780'e Kadar Hesap Kodları, Örnek ve Uygulamaları
::. Yardımcı Defterler
Stok- Tanımı ve Nasıl Takip Edilir?
Cari- Tanımı ve Nasıl Takip Edilir?
Fatura Modülü Ne İşe Yarar ve Hangi Durumlarda Kullanılır?
Tanım Ve Uygulama
::. Bilgisayar Uygulamaları
ETA ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )
LKS2 ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )
MICRO ( Stok/Cari/Fatura/Muhasebe )
::. Resmi Defterler
İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler
Bilanço Usulüne Göre Tutulacak Defterler
Defterlere Kayıt Düzeni
Defterlere Kayıt Zamanı
Defter Tasdikleri
::. Temel Excel Bilgisi

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Sonunda Alınabilecek Sertifikalar
Kursiyerlerimiz Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi sonunda MEB onaylı kurum sertifikası alabilirler.