HAYATINIZDA YENİ UFUKLARIN AÇILMASINA YARDIMCI OLACAK,
MESLEKİ BİLGİ VE KARİYER KAZANDIRAN EĞİTİMLERİMİZE KATILIN;
                                                                     ARANAN SİZ OLUN!

             ÖGRETME GARANTİSİ - UZMAN EGİTİM KADROSU - KURUMSAL EĞİTİMLER - SOSYAL AKTİVİTELER - SINIRSIZ ETÜD      

Bilgisayar İşletmenliği Sınavı Soru Örnekleri

1.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel elemanıdır?
a)- tarayıcı b)- yazıcı c)- anakart d)- kasa

2.Aşağıdakilerden hangisinin kapasitesi daha fazladır?
a)- disket b)- CD c)-sabit disk d)- DVD

3."Bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasında köprü görevi görür." Tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
a)- yazılım b)- donanım c)- işletim sistemi d)- dosya

4.Bilgisayarın çökmesi durumunda bile bilgilerin saklandığı bölüm hangisidir?
a)- anakart b)- disket c)- sabit disk d)- işlemci

5.Aşagıdakilerden hangisi kopyala+yapıştır işlemini gerçekleştirir?
a)-Ctrl+C + Ctrl+X b)- Ctrl+V + Ctrl+X c)- Ctrl+A + Ctrl+V d)- Ctrl+C + Ctrl+V

6.Microsoft Word programının işlevi nedir?
a)-Tablolama programıdır. b)-Kelime işlem programıdır.
c)-Program yazılım dilidir. d)- İşletim sistemidir.

7.Word programında yeni bir dosya açmak için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılır?
a)-CTRL+ O b)-CTRL+ Y c)-CTRL+ X d)-CTRL+ N

8.Word programında kayıtlı dosyaları açmak için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılır?
a)-CTRL+ O b)-CTRL+ A c)-CTRL+ X d)-CTRL+ N

9.Word kelime editöründe sayfa yapısı hangi menüden ayarlanır?
a)-biçim b)-düzen c)-ekle d)-dosya

10.Microsoft Excel programının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)-sayısal işlemler b)-kelime işlemleri c)-sunu hazırlama d)-mail gönderme

11.Microsoft Excel programında tarih biçimini hangi menüler yardımıyla değiştirebiliriz?
a)-Görünüm–Hücreler–Tarih b)-Biçim–Hücreler–Sayı c)-Hücreler–Sayı d)-Biçim–Hücreler-Tarih

12.Excel programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)-Satırlar harflerle ifade edilir.
b)-Sütunlar sayılarla ifade edilir.
c)-Sütunla satırın birleşiminden oluşan bölüme hücre denir.
d)-Excel sayfasında satır ve sütun sayısı eşittir.

13.Microsoft Excel programında herhangi bir formül yazmak için ilk olarak hangi işaret kullanılır?
a)-Ünlem (!) b)-Noktalı virgül (;) c)-Soru işareti (?) d)-Eşit (=)

14.Microsoft Excel programında" =TOPLA(A1:A8)*20%" fonksiyonu ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanmak istenmiştir?
a)-A1'den A8'e kadar olan hücreleri topla
b)-A1 ve A8 hücrelerini topla 20 ile çarp
c)-A1'den A8'e kadar olan hücreleri topla yüzde 20'sini al
d)-A1'den A8'e kadar olan hücreleri topla 20 ile çarp

15.Microsoft Excel programında "=MAK(G11:G29)" fonksiyonu ile aşağıdakilerden hangisi alınmak istenmiştir?
a)-G11 ile G29 arasındaki maksimum sayı
b)-G11 ile G29'dan hangisinin büyük olduğu
c)-G11'in G29'a bölümünden çıkan maksimum sayı
d)-G11 ile G29 arasındaki minimum sayı

16.Microsoft Excel programında "=EĞER( B3<0; “zarar”; “kar”)" fonksiyonu ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanmak istenmiştir?
a)-B3 büyük 0 ise zarar değil ise kar
b)-B3 0'dan küçük ise zarar değil ise kar
c)-B3 0'dan büyük ise zarar değil ise kar
d)-B3 küçük 0 ise zarar değil ise kar

17.Microsoft Excel programında"=sayfa6!B7*sayfa2!B7" fonksiyonu ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanmak istenmiştir?
a)-Sayfa 6'daki B7 hücresini Sayfa 2'deki B7 hücresine yaz.
b)-Sayfa 6'daki B7 hücresi ile Sayfa 2'deki B7 hücresini çarp
c)-Sayfa 2'deki B7 hücresini Sayfa 6'daki B7 hücresine yaz
d)-Sayfa 2'deki B7 hücresi ile Sayfa 6'daki B7 hücresini değiştir.

18.Microsoft Excel programında"=BÜYÜK(A3:A16;4)" fonksiyonu ile aşağıdakilerden hangisi alınmak istenmiştir?
a)-A3 ile A16 hücreleri arasındaki 4 büyük sayı
b)-A3 ile A16 hücreleri arasındaki 4. sayı
c)-A3 ile A16 hücreleri arasındaki 4. büyük sayı
d)-A3 ile A16 hücreleri arasındaki 4'e eşit olan sayı

19.Microsoft Excel programında "=ortalama(E2;E28)" ile aşağıdakilerden hangisi alınmak istenmiştir?
a)-E2 den E28 e kadar olan değerlerin ortalaması
b)-E2 den E28 e kadar olan değerlerin toplamı
c)-E2 ile E28 in ortalaması
d)-E2 ile E28 in toplamı

20.Microsoft Excel programında "=TOPLA(B4:B9)-A4" formülü ile hangi işlem yapılmak istenmiştir?
a)-B4 den B9'a kadar olan hücreleri topla
b)-B4 den B9'a kadar olan hücreleri topla sonuçtan A4'ü çıkar
c)-B4'ün B9'a bölümünü A4 den çıkar
d)-B4 ve B9 un toplamını A4 den çıkar                                                                                                                     

 

Gündem   |   Kariyer   |    Ders Notları   |   Faydalı Linkler   |    Faydalı Bilgiler    |   E-Takvim   |   E-Bilgi   |   Online Kayıt    |   Site Haritası