grafİk tasarImIn aŞamAlarI

       

Tasarım, fikirlerin görsel sunumudur.Grafik tasarımcı ise sözcükleri ve görüntü unsurlarını görsel bir iletişim oluşturacak biçimde biraraya getiren kişidir.Aynı zamanda bu görsel iletişimde,grafik tasarımcı ton dizileriniını,konstratları,renkleri ve tipografiyi kullanır.Dergileri,gazeteler,logolar,web siteleri,ambalajlar,afişler...Her biri çizgileri,şekilleri ve renkleriyle farklı mesajlar veriyor.Bu mesajlarda bize grafik tasarımcılar yoluyla farklı aşamalardan geçerek iletiliyor.

Tasarım ve Düşünce Aşaması

Bir grafiker için tasarım aşaması önemli bir başlangıç ve gelişen bir süreçtir.
Tasarım aşamasında devamlılık önemli bir unsurdur.Örneğin ; bir kitabın sayfalarının aynı zamanda kitabın kapağının parçaları olduğu izlenimini yaratmak grafiker için önemlidir.Grafiker bunun yanısıra tasarım aşamasında vurgulama unsurundanda faydalanabilir.Hangi görsel unsuru ( başlık,metin,fotoğraf v.b) vurgulayacaksa önceden karar verip boyut büyütme,koyu ton ya da farklı renk kullanımı gibi vurgulama yöntemlerini kullanabilir.Tasarımcının bu aşamada en çok dikkat etmesi gereken detaylardan biri de bütünlüktür.Aynı temel biçime,dokuya,boyuta,renge ya da duyguya sahip öğeler tasarımda bütünlüğü oluşturur.

Renk Seçimi
Grafik tasarımcı renk seçiminde şu unsurlara dikkat etmelidir.
*  Firma ya da ürünün karakteri
*  Rengin kültürel çağrışımı
*  Hedef kitlenin renk tercihi
*  Tasarımdaki yaklaşım biçimi
Bazen renk,yaratıcı düşüncenin temelini oluşturabilir ve bütün tasarım renk üzerine kurulabilir.Tasarımcının kullanacağı rengin türü (rengi tanımlamada kullanılan terimler.sarı,kırmızı,mavi gibi..)
, rengin tonu (açıklık ya da koyuluğu) , rengin yoğunluğu (parlaklık ile ilişkisi) gibi detaylar önemlidir.Bu nedenle grafik tasaarımcının renk kullanmında dikkatli davranması gerekir. 

 

Gündem   |   Kariyer   |    Ders Notları   |   Faydalı Linkler   |    Faydalı Bilgiler    |   E-Takvim   |   E-Bilgi   |   Online Kayıt    |   Site Haritası