Background(Arkaplan)
Background color:
Arkaplan rengi Background image: Arkaplan resmi Attachment: Arkaplan resmini fixed=sabitler, scroll=kaydırır
Horizontal position:
Arkaplan resmini sağ-sol ayarı yapar. Attachment den fixed seçilmişse kullanılamaz.
Vertical position:
Arkaplan resmini yukarı-aşağı ayarı yapar.Attachment den fixed seçilmişse kullanılamaz.
Block(Boşluklar ve hizalamalar)
Word spacing :Kelimeler arası boşluk
Letter spacing: Harfler veya karakterler arası boşluk
Vertical alignment:
tablo, resim gibi elemanların hizalanması
Text align:
Yazıların hizalanması
Text indent:
Paragrafın girinti miktarı Whitespace: Buradaki pre seçeneği metni yazıldığı şekilde görüntülemeyi sağlar. Bir kod satırı yazacaksak kullanabiliriz.
Display: Stilin etkileyeceği elementi belirler.
Box(kutular)
Width and height:
Genişlik ve yükseklik
Float: Tüm elementleri; yazıları, tabloları,
vb. sağa veya sola yanaştırır.
Clear: Float ile beraber kullanılır. Float=right ise Clear=right olmalı
Padding ve Margin
:
Elementlerin köşelerinden olan uzaklığı .Same for all seçeneği ile tüm köşelerin hepsine ayarları uygular.
Border(Kenarlar)
Style:
Kenar stilleri. Normalde görülen tüm kenarlar solid şeklindedir.
Width: Kenar kalınlığı
Color: Kenar renkleri
List(Listeler)
Type:
Liste simgesi. Burada numara, daire, kare gibi şekiller kullanılabilir.
Bullet image:
Liste simgesi için diskten dosya belirlemeyi sağlar.
Position: Liste pozisyonu. Girintili veya girintisiz
Positioning(Blok yazıları katmana çevirirek yerleştirirme)
Type:
Tip iptali için kutucuğu silin. Genişlik ve yükseklik ayarını weight-height kutucuklarından yapın.
Absolute:
Yazı katmanlarını sayfanın sol-üst köşesine oranlar. Relative: Yazı katmanlarını orjinal pozisyonlarına göre oranlar.
Static:
Yazı katmanlarını sabitler.
Visibility:
Görüş netliği. Browserlar için en iyi ayar inherit dir. Visible: Görünür Hidden: Gizler
Z-index:
Katmanların yığılma sırası. Pozitif veya negatif sayılar kullanılabilir.Büyük sayılar küçük sayıların üstünde gözükür.
Overflow:
Katman içeriği gereğinden fazla olma durumunu kontrol eder. Visible: Fazla olan kısmı gösterir. Hidden: Fazla olan kısmı göstermez. Scroll: Kaydırma çubuğu oluşturur.
Placement:
Katmanların yerini ve büyüklüğünü ayarlar.
Clip: Katmanların görünebilir kısmını ayarlar.
Extensions (Filtreler, sayfa araları, mouse işaretçileri)
Pagebreaks:
Sayfa araları
Cursor: Linklerde ve resimlerde farenin simgesi ayarlanabilir.
Filters: Objelere uygulanan efektler.

DREAMWEAVER MX PROGRAMINDA YENİ BİR CSS STYLE NASIL OLUŞTURULUR?

       

Stiller ile yazı fontlarını ve butonların görünümlerini değiştirebiliriz.Stilleri kullanmak için
window > CSS styles
penceresini aktif hale getirmeliyiz. Bu penceredeki özellikler;


1-Attach style sheet: Diskten bir stil dosyası ekler
2- New css style: Yeni bir stil oluşturur
3- Edit style sheet: Mevcut stili düzenler
4- Delete CSS style: Mevcut stili silerName :CSS stilin adı
Type : Burada ilk kutucuğu seçiyoruz
Define In: Stil dosyasının adı
This document only: Stilin sadece mevcut sayfada kullanılmasını sağlar.Ayrı bir dosya oluşturmaz.Type(Tipi)
Font :
Yazı fontu
Size : Yazı büyüklüğü (piksel, cm, mm...)
Style : Yazı stili (Yatık veya normal)
Line height:
Satır yüksekliği
Weight:
Yazı fontun kalınlığı
Variant:
Yazı biçimi
Case:
uppercase=tüm harfler büyük,
lowercase=tüm harfler küçük,
capitalizes=kelimelerin ilk harfleri büyük
Color: Yazı font rengi


Decoration
: Yazı şekli (underline=altçizgili...)
 


 

 

 

Gündem   |   Kariyer   |    Ders Notları   |   Faydalı Linkler   |    Faydalı Bilgiler    |   E-Takvim   |   E-Bilgi   |   Online Kayıt    |   Site Haritası