AUTOCAD'DE TEMEL ÇİZİM YARDIMCILARI ( LINE-POLYLINE-POLYGON )

       

Çizgi (LINE)          
Line :
Kullanıcının belirleyeceği iki nokta arasına çizgi çizer. Command komut satırında;
Specify first point: ilk komut satırıdır ve kullanıcıdan çizginin ilk noktasını ister (burada kullanıcı nokta tıklayarak yada koordinat belirterek başlangıç noktasını tanımlayabilir).
Specify next point or [Undo]: ikinci ve üçüncü komut satırıdır, kullanıcıdan sonraki noktaları sırasıyla ister eğer kullanıcı belirlediği noktadan işlemi iptal etmek isterse “undo” alt komutunu kullanabilir.
Specify next point or [Close/Undo]: dördüncü ve daha sonraki noktaları ister eğer kullanıcı başlangıç noktasına geri dönerek işlemi bitirmek isterse “close” alt komutunu kullanabilir.

Draw Araç Çubuğu
Draw Menüsü
Command Satırı
Kısaltılmış Adı

 

LINE

Line

L


Bileşik Çizgi (PLINE)  

POLYLINE : Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.
Specify start point : Bu seçenekle doğrunun başlangıç noktası belirlenir.
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : Bu seçenekle doğrunun bitiş noktası belirlenir. Ayrıca;
Arc : Bu seçenek yay çizim komutuna geçiş yapar.
Close : Bu seçenek son noktadan ilk noktaya çizgi çizer.
Halfwidth : Bu seçenekle çizginin yarı genişliğini ayarlanır.
Length : Bu seçenekle bir önceki nesnenin doğrultusuyla paralel çizgi çizilir.
Undo : Bu seçenekle komuttan çıkmadan yapılan son işlem geri alınır.
Width : Bu seçenekle çizgi genişliği ayarlanır.

Draw Araç Çubuğu
Draw Menüsü
Command Satırı
Kısaltılmış Adı

 

POLYLINE

Pline

PL


Çokgen (POLYGON)  

POLYGON : Bu komutla 3-1024 kenarlı çokgen çizilir.
Enter number of sides <4> : Kenar sayısı belirlenir.
Specify center of polygon or [Edge] : Çokgenin merkez noktası yada kenara bağlı çizim yapılacağı (E) belirlenir. Kenara bağlı çizim yapılacaksa birinci ve ikinci kenar noktaları belirenir.
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : Çokgenin daire içine yada dışına çizilmesini belirler.
Specify radius of circle : Daire çapını belirler.

 

Draw Araç Çubuğu
Draw Menüsü
Command Satırı
Kısaltılmış Adı

 

POLYGON

POLYGON

POL

 
 
Gündem   |   Kariyer   |    Ders Notları   |   Faydalı Linkler   |    Faydalı Bilgiler    |   E-Takvim   |   E-Bilgi   |   Online Kayıt    |   Site Haritası