REVIT ARCHITECTURAL PROGRAMININ AVANTAJLARI

       

::. Plan boyutunda çalışırken yapının 3. boyutunun da tasarlanması.
::. Projeyi çizerken başta düşünülmeyen veya farkedilmeyen hataların model oluştururken görme ve sistem çözümünü oluşturma imkanı sağlaması.
::. Tasarlanan yapının başka bir programa gerek kalmadan görselleştirilmesi imkanı. (mental ray render)
::. Projenin hangi kısmında çalışırsanız çalışın yapılacak herhangi bir değişikliğin bütün projeye aynı anda işlenmesi.
::. Yaptığımız proje üzerinden istediğimiz kadar kesit alma imkanı tanıması ve biz planda çalışırken kesitleri oluşturması.
::. 3d kesit alma imkanı.
::. İstediğimiz kadar görünüş ve kesit alabilme imkanı. ( Bu çalışmalar proje dosyasının boyutunu değiştirmez.)
::. Projnin istenen detayda metrajının hazırlanması.
::. Proje bitiminde daha sonradan istenen değişiklikleri herhangi bir paftadan düzeltme imkanı sağlaması ve diğer paftaları kendisi düzeltmesi.